Сэдэв № 3. / 9 хичээл/

Оросын уран зохиолчдын бүтээлээс.

Анна Каренина, гэмт хэрэг ба түүний ял шийтгэл, Номхон Дон, Дайн ба энх, Диканьки тосгоны дэргэдэх үдэш, Марстер болон Маргарита хоёр, Шалгалтын хянангч, Арал, Олигарх.